Dora Jung och Sjundby

Dora Jungs familj bodde några månader på Sjundby slott under vinterkriget 1939-1940. Alma Lindén och Dora Jung blev då goda vänner. Vi tror att Dora Jung fick idén till motivet Barntransport, under de månader som familjen bodde evakuerade på Sjundby.

Barntransport

Alma Lindén har berättat att Dora Jung skickade henne den lilla modellen i lin och sa att den föreställer Alma Lindén och barnen, på väg till Sverige. De brev som familjen Jung skickade från Sjundby bekräftar att Dora Jung funderade på Almas barn, som skulle åka till Sverige. I breven talas det bl.a om hur man planerar att skicka barnen Henrik (f. 1937) och Margareta (f.1938), till Sverige. Dora Jungs familj hjälper också att sy kläder åt barnen.

Alma Lindén åkte till Sverige 1940 och hade med sig både egna och andra barn från Sjundeå. Henrik Lindén kommer i håg att de åkte med fartyget Arcturus från Åbo till Stockholm. Fartyget hade specialbyggda utrymmen för att rymma 500 krigsbarn. Alma Lindén åkte till Sverige med barn också under fortsättningskriget. Då var yngsta sonen Carl-Johan Lindén (f.1943) med. Dora Jung blev Carl-Johan Lindéns gudmor.

Dora Jung deltog med verket Barntransport, som är vävt av pappersband, på konstindustriutställningen år 1945. Verket finns idag i Nationalmuseums samlingar i Stockholm.

Skrytlappar

Dora Jung kallade sina modellbitar för ”skrytlappar”, eftersom hon tog med dem till eventuella köpare.