Bernhard Åströms fotografier

 

 

 

 

 

 

 

 

En lax som dött i fångstnätet rensas nedanför kvarnen av Kurt Segerstråle. Hugo Åberg håller i laxen medan Jalmari Valli från Porla fiskodlingsanstalt antecknar data om laxen. Bakom Jalmari Valli syns ramsågen på Sjundby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Linde'n undervisar traktens fiskeintresserade i befruktning av gäddrom. Platsen är Naglas udde i Nordanå. Årtalet är 1938.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Linde'n plaserar den befruktade gäddrommen i en kläckningslåda vid Naglas strand i Nordanå. 1938.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kläckningslådan med gäddrom i vassen vid Naglas. Utsikt över Vikträsk mot Fågelvik och Borgvik. År 1938.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedanför forsen i Sjundby i det såkallade Gölet fiskades moderlax med små korta nät som Jalmari Valli hämtat från Porla fiskodlingsanstalt. Valli sitter i mitten i båten medan Curt Segerstråle håller laxen och Henrik Lindeberg? ror. 

På nedre bilden håller Hugo Åberg laxen medan Curt Segerstråle fäster silverbrickan i fettfenan. Laxarna märktes på den tiden med numrerade silverbrickor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid forsen har man alltid fiskat. Här ett exempel på ålfiske från 1934. Lennart Nordenswan och Gunnel Åström syns på bilden i flottningsrännan i Sjundby fors.