678 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Morgontvättning. 27.8. 1917 27.8.1917
Tschurnov 1917
Sojotpojke 1917
Sojot 1917 1917
Sojotfamilj 1917
Vid raset öster om Hlebnikova. 24.8.1917 24.8.1917
Parti av vägen Bren- Hlebnikova 1917
Parti vid Jenissej, Bren- Hlebnikova 1917
Navigering på Jenissej. 2.10. 1917 2.10.1917
Matbud 2.10. 1917 2.10.1917
Från flotten. 2.10. 1917 2.10.1917
Geologiska mysterier. 3.10. 1917 3.10.1917
Från Jenissej. 3.10. 1917 3.10.1917
Nattlägret vid Baiengol, höger biflod till Bren. 4.8. 1917 4.8.1917
Bren söder om granitryggen. 8.8. 1917 8.8.1917
Helgedomsberget vid Hlebnikova. 30.8. 1917 30.8.1917
Sojothelgedom sydost om Hlebnikova. 30.8. 1917 30.8.1917
Haptagais mellersta lopp. 8.9. 1917 8.9.1917
Hargin-gol vid nattläger nr. VIII. 14.9. 1917 14.9.1917
Graniterosionsformer vid Haptagai väster om läger nr. VII. 15.9. 1917 15.9.1917
Hlebnikov i Bjelotsarsk. 1.10. 1917 1.10.1917
Jenissej 1917
Nedanför Ust-Usa. 5.10. 1917 5.10.1917
Förberedelse till avresa från Alenja retschka. 9.7. 1917 9.7.1917
Nattkvarter i Lapatina vid Bei-Kem. 16.7. 1917 16.7.1917
Demonstration av apparater för sojoterna vid Sidsim. 2.8. 1917 2.8.1917
Lägret nr. 3 vid Sidsim. 4.8. 1917 4.8.1917
Ruinartad granitgång vid passhöjden Sidsim-Dshivei. 10.8. 1917 10.8.1917
Familjen Blinoff i Dshivei-dalen. 14.8. 1917 14.8.1917
Uppbrott från lägret vid Uluk-Dshivei. 9.9. 1917 9.9.1917
Uluk-Dshivei dalen sedd från västra sidan. 9.9. 1917. 9.9.1917
Kalksten med ornament och inskrift.Vår sojotpojke Ensack. September 1917 1917
Läger XXIII vid övre Hargin-gol. 16.9. 1917 16.9.1917
Kalkberg vid Hargin-gol något ovanför läger XXIII. 16.9.1917 16.9.1917
Vi ser Teri-kul första gången. 16.9. 1917 16.9.1917
Vår förare mot Tannu-Ola. Den mongoliska skrivaren. September !917 1917
Flotten före avresan vid Patilitsina. 27.9. 1917 27.9.1917
Interiör från ångbåten 12.10. 1917 12.10.1917
Från ångbåtsresan Krasnojarsk-Minussinsk. 23.6. 1917. 23.6.1917
Profil genom karbonlagren 1 km N.om Kaja-tasch mittemot den heliga stenen Irbek.21.7. 21.7.1917
Irbekdalen vid nerfarten till kollagret väster om Ikki-Otuk. 21.7. 1917 21.7.1917
Kollagret vid Irbek nära Ikki-Otuk 21.7. 1917 21.7.1917
Voronins undre vaskeri i Kundus-kuduruk. 10.8. 1917 10.8.1917
Vadning genom Bren floden. 7.9. 1917 7.9.1917
Kosack visar ryttarkonster i Vladimirovka. 11.9. 1917 11.9.1917
Kosack visar ryttarkonster i Vladimirovka. 11.9. 1917 11.9.1917
Yngre Devon vid Jenissej halva vägen Krasnojarsk-Minussinsk. 21.6. 1917 21.6.1917
Sajanerna , Vy mot Aradan-fjällen. 8.7. 1917 8.7.1917
Sajanerna , Vy mot Aradan-fjällen. 8.7. 1917 8.7.1917
Vid Buiba fångläger. 9.7. 1917 9.7.1917
Flodöverfart vid Uss. 11.7. 1917 11.7.1917
Vy från vattendelaren Uss och Tura. 13.7. 1917 13.7.1917
Vårt kvarter i Turan. 14.7. 1917 14.7.1917
Vy från vattendelaren mellan Begreda och Kamenni klutsch. 15. 7 1917 15.7.1917
Vy från vattendelaren mellan Begreda och Kamenni klutsch. 15. 7 1917 15.7.1917
Schurmak , Skobejeva. 12.8. 1917 12.8.1917
Sandstensplatta med inskrifter Bren-dalen. 13. 8. 1917 13.8.1917
Panorama III från Rådjursdalen , nordost om Hlebnikova mot sydost. 28.8. 1917 28.8.1917
Ha-Kem sett från helgedomsberget 30.8.1917 30.8.1917
Vid Hargin-Gol 9.9.1917 9.9.1917
Sojoternas Kuria vid Teri-Nor 13.9.1917 13.9.1917
Flottan i Bjelotsarsk 1.10.1917 1.10.1917
Dsha-kul 4.10.1917 4.10.1917
Panorama från Idyk-fjällets topp 4.8.1917 4.8.1917
Ushep-dalen nedanför Tshaimas mynning 9.8.1917 9.8.1917
Rensojotlägret vid Kongis övre lopp 23.8.1917 23.8.1917
Vy från kammen väster om Kongi 22.8.1917 22.8.1917
Terassbasalt och granit vid Unschejs mynning.11.8.1917 11.8.1917
Unschejs mynning 11.8.1917 11.8.1917
Panorama från nedre Selju-Kem. 9.1917 1917
Från kammen av Tannu-Ola. 11.9.1917 11.9.1917
Tannu-Ola. 9.1917 1917
Steppen norr om Tannu-Ola. 9. 1917 ? 1917
Eric Lindén i Sibirien 1917 1917
Flodångare bogseras upp åt mot Minussinsk. juni 1917 1917
Helge Backlund och Grahovsky 1917
Skytteträning. 1917 1917
Kokning av havregrynsgröt. 1917 1917