Sjundby på 1700 talet

Bekanta dig med personligheter och historier från 1700-talets Sjundby. De uruppfördes på vår vinterfest på Sjundby 25.2.2020.