Kuka tämä poika on?

Sjundbynkoski 1930-luvun lopulla. Kuvan pojan yläpuolella oikealla kallioperässä on isoja syvennyksiä. Näissä sukukypsät meritaimenet lepäävät matkallaan yläjuoksulle.
Kuka tämä poika on?

 

Suvanto

Kosken alapuolisessa suvannossa ja myllynpadossa Fiskodingens Vänner pyydystivät meritaimenia vuosina 1938-1939.

Sjundbyn kosken suvanto

Lypsämisen jälkeen kalat palutettiin Sjundbynjokeen.

emokalojen palautus Sjundbyn koskella 1930-40-luvulla

Voimalaitoksen uoma

Voimalaitosuoman suistossa siitoskalat pyydystettiin lyhyillä verkoilla. Voimalaitoksen takana sijaitsi kalankasvatuslaitos, jossa tuotettiin lähinnä hauen- ja suutarintaimia kartanon ja lähialuieden tarpeisiin. Lohenpoikaset tuotettiin Voikkaalla ja Porlassa.

Kalankasvatuslaitos Sjundbynkosken voimalaitoksella

 

Kuljetusastia

Kuljetusastioissa kalanpoikaset vietiin kasvatuslaitokselta istutuspaikoille.

Kalanpoikasten kuljetusastiat

Kuoriutumislasi

“Arvidssonin putket” valmistettiin Ruotsissa ja Sjundbystä kuoriutumislasit evakuoitiin Eriksgårdiin Veikkolaan. Hauenpoikaset (noin 40 000 kappaletta) vietiin Kynnarin Lillträsketiin Porkkalan alueen evakuoinneissa syyskuussa 1944.

Kuoriutumislasit

 

Luonnos mädin kuoriutumislaitoksesta

Myllyrakennuksen seinän vieressä sijaitsi luonnoksen mukainen kalankasvatuslaitos. Vesi otettiin myllyuomasta ja laitoksessa tuotettiin hauenpoikasia.

Kuoriutumislaitoksen luonnos

Kartanon lapset leikkivät kalankasvatuslaitoksella

Kartanon lapset leikkimässä kalankasvatuslaitoksella.

Passilan koski

Sjundbyn kalankasvatuslaitoksen kalanpoikaset istutettiin eri puolille Uuttamaata ja jopa Helsinkiin, mutta myös järviin ja vesistöihin Siuntiossa. Kuvassa Passilan koski Siuntionjoen vesistössä ennen ja nyt, jonne Fiskodlingens Vänner istutti meritaimenpoikasia ja purotaimenpoikasia.

Passilan koski Siuntiossa

Passilan koski Siuntiossa heinäkuussa 2015

Lähde: Fiskodling och fiskevård -kirja, jonka julkaisija on Fiskodlingens vänner i Finland, Kurt Segerstråle, Helsinki 1947.

Kuvalähteet:
Fiskodling och fiskevård -kirja,
Historialliset kuvat: Berhard Åström 
Nykykuvat Heidi Holmlund.