Henriksbergs skolas gamla bastugrund

Grunden finns i gräset/snön beroende på årstid på andra sidan Sjundbyvägen snett mittemot Henriksbergs gamla skolbyggnad. OBS! Gå inte in på den gamla skolans gård (i huset bor en familj) utan leta alltså i terrängen på den motsatta sidan av Sjundbyvägen och ta av vid avtaget  (den gamla Sjundbyvägen). Gå längs med denhär gamla vägen ca 20-30 meter och leta. Mer tips och info nedan av Gunnar Fagerström som själv en gång har gått i Henriksbergs folkskola.

BONUS!

Hitta också brunnen/brunnslocket till skolans brunn. Brunnen finns alldeles nära intill bastugrunden. Mer tips och historia om brunnen får du nedan av Gunnar Fagerström.

Entisen Henriksbergin koulun saunan perustukset

Perustukset löytyvät Sjundbyntien toiselta puolelta ruohon/lumen peitossa. Viistosti vastapäätä on Henriksbergin entinen koulurakennus. HUOM! Älä mene koulun pihalle (talo on nykyään yksityiskoti) vaan etsi maastossa toiselta puolelta Sjundbyntietä. Aloita etsintä tienristeyksen kohdalla (vanha Sjundbyntie). Kävele tätä entistä Sjundbyntietä n. 20-30 metriä.  KS alla ylimääräinen bonustehtävä. Etsi myös koulun kaivo/kaivonkansi. Kaivon löydät vaan perustukset vierestä.