Eric Lindéns fiskodling vid Sjundby kvarn

Hösten 2014 påbörjades vårt projekt om fiskodlingsanstalten som på 1930-1940 talen låg intill kvarnen i Sjundby fors. Den grundades av Eric Lindén tillsammans med Fiskodlingens vänner i Finland. Nedan berättar Carl-Johan Lindén, Gunnar Fagerström och Henrik Lindén vad de vet och minns av fiskodlingen.

 

 

 

Intervjun ovan gjordes 3.10 2014.

Havsöring från Sjundby utplanterades i regionens vattendrag

Mjölkningen av moderfiskar av havsforell och verksamheten vid fiskodlingsanläggningen vid Sjundbyforsen verkade åren 1938-1944. Anläggningen grundades av Fiskodlingens vänner i Finland. Verksamhetsledare var då Curt Segerstråle och verksamheten lokalt leddes av Eric Lindén.

Gäddynglen som odlades nedanför kvarnen i glasrör planterades ut i närliggande vattendrag och såldes till och med till Helsingfors. Forellynglen drevs upp i Porla och Voikka och planterades ut i Sjundeå ås och Ingå vattendrag.

 

Porkala evakueringsvandring

Sjundby traditionsförening deltog i Porkala evakuerings-vandring i augusti 2015. Föreningens medlemmar presenterade evakueringen av fiskodlingsanläggningen

 

Barn från Sjundby har kommit till Kynnar Lillträsk med fiskyngel

 

 

.

Sjundby forsen 2013