1700-talet vaknade till liv igen

Bekanta dig med personligheter och historier från 1700-talets Sjundby. De uruppfördes på vår vinterfest på Sjundby 25.2.2020.

Otto Mauritz Krebs levde på Sjundby på 1700-talet med sin fru Helena Adlercreutz.

I Sjundby gårds historik kan du läsa mera om 1700-talets Sjundby.

Gäster utklädda i 1700-talsstil