Österut mot Teri-khol

Teri-Khol är en sjö långt borta i den östra delen av Tuva. Till de här svårtillgängliga platserna sökte sig främst den norska geologen Steinar Foslie.På vägen till källorna för Kha-Khem (lilla Jenissej) undersöktes och kartlades en mängd biflöden både från norr och söder. Här inmutades också flera mineralfyndigheter, även guld.

C.69. Middagsrast vid Uluk Bilbei. 3.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.(På trädstammen sitter Thord Brenner)

C.71. Uppför vattendelaren Sidsim -Dshivei 5.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman

C.72. Vid lilla Dshiveis övre lopp. 7.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Grävning av skärpningsgrop för inmutning)

C.73. Vid Haptagai 8.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.75. Hargingol vid kalken och gångarna. 10.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Öster om  Haptagai)

C.76. Sojot vid Kuria. 11.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Mannen med pipa är  Thord Brenner. Kuria betyder helgedomsplats.Tuvanen är av högre börd att döma av huvudbonaden.)

C.77. Ta-lama vid Kuria. 12.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Buddistiska munkar på väg till sina jurtor).

C.79. I Ta-lamas jurta i Kuria. 12.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.80. Ta-lama vid sitt hus i Kuria. 13.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.82. Buddisttempel i Kuria. 13.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Stalin lät riva ned samtliga helgedomar både schamantempel och lamatempel, grundstenarna syns ännu år 2015 av  templen på bilden ).

C.83. Prästerna samlas till gudstjänst i Kuria. 13.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.84. En hästflock vid Kuria. 13.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.86. Bifloden Sidsim. 21.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Brenner granskar något intressant fynd från flodgruset)

C.87. Sidsim. 21.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Bifloden till lilla Jenissej eller Kha-kem , Sidsim heter numera ,år 2015, Sizim och befinner sig öster om Hlebnikova)