Vem är pojken?

Sjundby forsen, vem är pojken?

Sjundbyforsen  i slutet av 1930-talet. På bilden ovanför pojken till höger finns stora gropar i berggrunden. Där brukar de könsmogna havsforellerna som är på uppgående, vila sig.

Gölet

Gölet nedan om Sjundby forsen

I lugnvattnet nedanom forsen och kvarndammen fångade Fiskodlingens Vänner havsforeller åren 1938-1939.

Transportkärl

Transportkärl för fiskyngel

I transportkärlen fördes fiskynglen från odlingsanstalten till utplanteringsplatserna.

Kläckningsglas

Kläckningsglas

“Arvidssonska rören”. Rören tillverkades i Sverige och från Sjundby evakuerades kläckningsglasen till Eriksgård i Veikkola.Gäddynglena (ca 40000 st) fördes till Kynnar Lillträsk.

Skiss över romkläckninsanstalten

Skiss över kläckningsanläggning

En fiskodlingsanstalt uppförd enligt skissen fanns intill kvarnbyggnadens vägg. Vattnet togs från kvarnrännan och i anstalten kläcktes gäddyngel.

Passila fors

Passilaforsen

Fiskynglen utplanterades på olika håll i Nyland och till och med i Helsingfors, men också i sjöar och vattendrag Sjundeå. På bilden Passila fors i Sjundeå å där Fiskodlingens Vänner utplanterade  havslaxöringyngel och bäckforellyngel. Bilden nedan från år 2015.

Passila fors i juli 2015

 

Källa:

Boken Fiskodling och fiskevård utgiven av Fiskodlingens vänner i  Finland, Kurt Segerstråle, Helsingfors 1947.