Berättelse om fiskodlingen vid Sjundby kvarn år 1938-44

 

Våren 1940 levererades från Sjundby kläckningsanstalt gäddyngel till Helsingfors fiskevatten.

Utplanteringsplatsen var Bredviken norr om Hagalund. Gäddynglen fraktades i specialkärl som kunde syrsättas genom att pumpa luft genom en slang till kärlets botten. Som pump användes en gummi-blåsa. Detta var också viktigt för att inte ynglen skulle klimpa ihop sig i bottnet på kärlet. I en påse fästad under locket fanns isbitar som vid smältningen kylde ner vattnet i kärlet. Från Sjundeå fraktades ynglen med tåg från Vik (Viima) hållplats till Alberga. Erik Krogell minns hur han pumpade luft i kärlet under färden till Bredviken. Från Helsingfors hämtades lekmogna sutare som användes för att få befruktad rom. Sutarna planterades ut i Vikträsk och Lappträsk.

 

 

På ett fotografi från 1940 (eller 1943) ser man de Arvidsonska glasrören vid kvarnväggen där gäddrommen kläcktes. På samma bild ser man yngellådan av trä. Bakom lådan syns från vänster inspektor (spekan) Hugo Åberg,föreståndaren för anläggningen ingenjör Eric Lindèn och längst till höger med hatt fiskodlingskonsulent Curt Segerstråle. På bilden syns en pojke som böjer sig över lådans kant,det är Gunnar Fagerström. Hugo Åberg skötte anläggningen under den tid Eric Lindèn var inkallad i krigstjänst. Hugo Åberg var snäll och tog gärna pojkarna Gunnar Fagerström och Henrik Lindèn med på olika fiskodlingsuppdrag (papporna i krigstjänst).

 

På detta fotografii ser man en kläckningslåda som fick sitt genomströmningsvatten från det läckande röret till sågturbinen. Flickan på bilden är möjligen Marianne Nordensvan (gift Backlund). Hunden är familjen Lindèns boxer Madam.

 

Vem är pojken?

Sjundby forsen, vem är pojken?

Sjundbyforsen  i slutet av 1930-talet. På bilden ovanför pojken till höger finns stora gropar i berggrunden. Där brukar de könsmogna havsforellerna som är på uppgående, vila sig.

 

Transportkärl

Transportkärl för fiskyngel

I transportkärlen fördes fiskynglen från odlingsanstalten till utplanteringsplatserna.

 

Kläckningsglas

Kläckningsglas

“Arvidssonska rören”. Rören tillverkades i Sverige och från Sjundby evakuerades kläckningsglasen till Eriksgård i Veikkola.Gäddynglena (ca 40000 st) fördes till Kynnar Lillträsk.

 

Skiss över romkläckninsanstalten

Skiss över kläckningsanläggning

En fiskodlingsanstalt uppförd enligt skissen fanns intill kvarnbyggnadens vägg. Vattnet togs från kvarnrännan och i anstalten kläcktes gäddyngel.

 

Gölet

Gölet nedan om Sjundby forsen

I lugnvattnet nedanom forsen och kvarndammen fångade Fiskodlingens Vänner laxöringar åren 1938-1939.

 

Passila forsen

 

Passilaforsen

Laxynglen utplanterades på olika håll i Nyland och till och med i Helsingfors, men också i sjöar och vattendrag i Sjundeå. På bilden Passila fors i Sjundeå å där Fiskodlingens Vänner utplanterade  öringsyngell. Bilden nedan från år 2015.

 

 

Passila fors i juli 2015

Bild Heidi Holmlund

Utmjölkade moderlaxar släpps ut i ån.

 

Källor:

Boken Fiskodling och fiskevård utgiven av Fiskodlingens vänner i  Finland, Kurt Segerstråle, Helsingfors 1947. 

Sjundeå sockens historia

Muntliga; Erik Krogell,Gunnar Fagerström,Henrik Lindén

Fotografier Henrik Lindéns arkiv, Heidi Holmlund och Boken Fiskodling och fiskevård.

Sammanställt av Maria Lindén i augusti 2015 och kompletterat av Carl-Johan Lindén i Sjundeå 10.2.2019