Resan från Minussinsk till Kyzyl.

I Minussinsk upphandlades hästar, tarantasser och telegor. Färden mot Kyzyl gick delvis längs den nybyggda vägen mot Urianhaj över Sajanska bergskedjan men man anlitade också flotte i bifloden Uss till Jenissej. För att överskrida Jenissej eller Uluk-Khem fanns ingen bro utan en färja som drevs av vattenströmmen förde expeditionen över till Bjelotsarsk (tsarens vita stad) eller nuvarande huvudstaden Kyzyl (den röda staden).

 

C.22. På hotell Metropols gård före avresan. 2.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Här i Minussinsk startade den långa kolonnen av ryttare,tarantasser och telegor mot äventyr i de Sajanska bergen på väg mot den nybyggda huvudstaden Bjelotsarsk som följande mål).

C.23. Efter Minussinsk-slätten. 3.7.1917.Fotograf Gunnar Pehrman. (I den bortre tarantassen syns Backlund i rock och Grönberg i vit skjorta).

B.13. Vid Reckschin första nattläger efter Minussinsk. 3.7.1917. Fotograf Eric Lindén. (vid vattenbrynet Backlund)

B.14. Några verst efter Reckshin. 3.7.1917. Fotograf Eric Lindén.

A.91. I byn Shevlahti. 4.7.1917. Fotograf J.J.Sederholm. (Backlund i vit skjorta ser på när en hingst kastreras).

B.153. Sajanvägen nära Semiluschki. 7.7.1917. Fotograf Håkan Kranck.

A.93. Efter Semiluschki. 7.7.1917. Fotograf J.J.Sederholm.

B.154. Sajanerna mellan Sabatscha retschka och Malaja Oja. 7.7.1917 Fotograf Håkan Kranck.

B.15. Vi komma till Sajanerna. 7.7.1917. Fotograf Eric Lindén. (Så här såg Sajanvägen,numera M54,ut år 1917!).

C.25.Sajanerna.7.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.26. Sajanerna. 7.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman

C.27. Sajanerna. 7.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.28. Passpunkten i Sajanerna.7.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

B.16. Station Malaja Oja 8.7.1917. Fotograf Eric Lindén. (Bredvid skjutshållet löper floden Malaja Oja en strid liten å).

B.17. På den nybyggda Sajanvägen uppe i bergen efter station Malaja Oja. 8.7.1917. Fotograf Eric Lindén.

B.18. Utsikt över Malaja-Oja dalen. 8.7.1917. Fotograf Eric Lindén.

B.21. Från Sajanerna några verst från Malaja Oja. 8.7.1917. Fotograf Eric Lindén. (Expeditionen delvis skymd av rhododendron)

C.32. Rhododendron vid Alenja retschka.8.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.31. På ett berg vid Alenja retschka. 8.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (I mitten på snödrivan Eric Lindén)

E.14. Från Sajanerna. 8.7.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

B.23. Från Sajanerna. Fotograf Eric Lindén.

C.35. Bäck i Sajanerna. 9.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman

C.36. Sajanerna 9.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Troligen Wrede ridande bakom blomsterprakten vid vägkanten).

B.20. I Sajanerna på väg ner mot Buiba-dalen.9.7.1917. Fotograf Eric Lindén.

A.9. På sydsidan av Sajanerna,floden Buiba. 9.7.1917. Fotograf Thord Brenner

B.24. Av eld härjad skog i Sajanerna.9.7.1917.Fotograf Eric Lindén. (Tyvärr brinner skogen ofta i Chakassien och Tuva, år 2015 kvadratkilometervis och är mycket svårsläckt).

A.104. Ust-Buiba. 10.7.1917. Fotograf J.J. Sederholm. (Ust-Buiba betyder mynningen av floden Buiba och där var ett skjutshåll men också ett fångläger. Skjutshållen fanns med 20-40 km:s mellanrum och har senare vuxit ut till byar.Brenner syns mitt på bilden).

D.8. Floden Uss i Sajanerna. 10.7.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

A.105. Sajanvägen vid floden Uss. 10.7.1917. Fotograf J.J.Sederholm

C.37. På den dåliga vägen. 10.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Vägbygget har inte framskridit längre än att skogen blivit fälld!).

E.15. Vid Uss.11.7.1917. Fotograf Torsten Hasselström

E.16. Vid Uss. 11.7.1917.  Fotograf Torsten Hasselström

E.17. Färja över floden Uss. 11.7.1917. Fotograf Torsten Hasselström. (Färjan har ingen motor utan drivs av vattenströmmen medels plåtskivor som vrids mot strömmen så att färjan pressas över till andra sidan.När man vill tillbaka ställs skivorna åt andra hållet. Metoden används ännu idag år 2015 på många håll i Sibirien).

Troligen en färja i Uss i juli 1917


A.106. Vi reparerar vägen 1 verst efter första färjstället över floden Uss. 11.7.1917. Fotograf J.J. Sederholm

A.107. Andra färjstället över floden Uss. 11.7. 1917. Fotograf J.J. Sederholm. (Uss är en biflod till Jenissejflodens huvudfåra)

E.18. I byn Schivi. 13.7.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

D.10. Sojoter vid byn Schivi. 13.7.1917. Fotograf Kenneth Wrede (Tuvanerna kallades vid nittonhundratalets början av ryssarna för "sojoter")

A.15. En sojot i Schivi. 13.7.1917. Fotograf Thord Brenner. (Alkoholen hade hittat till Tuva).

C.38. Sojotdrama i byn Schivi. 13.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Vittnen till scenen är  längst till vänster Grönkvist och Wrede).

B.155. Expeditionens vagnar i byn Turan. 14.7.1917. Fotograf Håkan Kranck. (Längst framme Foslie, bakom honom lastar Grönberg tarantassen).

A.19. Kamenni klutsch. 15.7.1917. Fotograf Thord Brenner.

C.39. Sojotbarn vid Ujuk 15.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Ujuk befinner sig mellan byn Schivi och saimka Lapatina på Expeditionens väg från Minussinsk till Kyzyl.)

C.51. Sojotbarn vid jurtorna i Ujuk. 15.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.40. Sojotgumma och barn i saimka Lapatina. 16.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (saimka är ryska och betyder ungefär liten by eller gård).

C.41. Steppen vid Bjelotsarsk (Kyzyl) 16.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.42. Två sojoter till häst vid Bjelotsarsk. 16.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

B.26.Stora Jenissej (Uluk-Khem) vid Bjelotsarsk. 17.7.1917. Fotograf Eric Lindén. (Bilden tagen från det stora kolberget ).

B.157. Kolflöts vid Bjelotsarsk. 17.7.1917. Fotograf Håkan Kranck

B.156. Kameler utanför Bjelotsarsk 18.7.1917. Fotograf Håkan Kranck. (Tuva är det enda landet på jorden var man kan finna vilda hästar,kameler,renar och jakoxar !).

C.43. Hällristning vid Bjelotsarsk. 20.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.