Expeditionens medlemmar

Som yrkeskunniga geologer fungerade: Chefen för expeditionen Jakob Johannes Sederholm

Helge Götrik Backlund, Hans Hausen, Steinar Foslie, Thord Brenner samt Grahovsky. Som medhjälpare fungerade studenterna : Eskil Strandström, Torsten Hasselström, Ingemar Tennberg, Ernst Håkan Krank, Gunnar Pehrman, Kenneth Alexander Wrede, Halvdan Grönberg samt Eric Lindén. Förutom dessa personer anställdes på ort och ställe flera ryssar och tuvaner samt många personer blev bekanta och bidrog till att expeditionen kunde genomföras. Flera personer såg till att nöjen, program och andra aktiviteter under resan förekom.

E.124. Vid en station mellan Ural och Krasnojarsk. 14.6.1917. Fotograf Ingemar Tennberg Expeditionsledaren Jakob Johannes Sederholm med hatt. Geologen Helge Backlund barhuvad, ungdomen med keps  Håkan Kranck.(Sederholm var chef för geologiska kommissionen i Finland som befann sig i en liten byggnad bakom tekniska högskolan i Helsingfors.Sederholm var internationellt känd vetenskapsman och lade fram migmatitteorin som senare visat sig stämma. Skärgårdens serpentiner i urberget är synligt resultat av teorin. Som erkänsla för Sederholms betydelse för geologin har han fått ge namn åt mineralet "Sederholmit". Sederholm behövde dock som komplement till ledarskapet för expeditionen,den resoluta och praktiskt lagda Helge Backlund).

D.80. Backlund framför Hlebnikovs hus. September 1917 (ev.21.9.) Fotograf Kenneth Wrede (Backlund var en skicklig vetenskapsman och praktiskt lagd.Han var född och uppvuxen i Ryssland och var anställd som geolog vid vetenskapsakademin i St.Petersburg. Han kunde hantera den besvärliga ryska byråkratin så att expeditionen fick någorlunda arbetsro. Det är möjligt att Helges far Oskar som var chef för Pulkovo observatoriet skickade iväg sonen för att undersöka den lilla Chingefloden i Tannu-Ola bergen där en stor meteorit slagit ner. En guldgrävare Tjernevitsch hade hämtat till St.Petersburg bitar av meteoriten men också guld).

E.43.Backlund anländer till Hlebnikova. 29.8.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

D.179. Backlund fotograferas. 1.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

E.140. Backlund i arbete.augusti 1917.Fotograf Ingemar Tennberg (Troligen i Hongisch)

E.141. Backlund i Tuva sommaren 1917. Fotograf Ingemar Tennberg. (Troligen på väg mot rensojoternas land).

E.12.  Backlund och Strandström på Sajanvägen (nuv. M54) 7.7.1917. Fotograf Torsten Hasselström

E.97.Backlund vid Schagonar. 3.10.1917. Fotograf Torsten Hasselström. (Schagonar var en by nedströms från Kyzyl. Byn är numera flyttad ca 3 km söderut eftersom en kraftverksdamm har dränkt den gamla byn. Backlund med följe har stigit i land från flotten som efter den lugna början på hemfärden längs Jenissej nu skall tampas med de vilda forsarna).

E.74. Steinar Foslie. September 1917. Fotograf Torsten Hasselström. (Steinar Foslie var norsk statsgeolog med malmer som specialitet. Han undersökte och kartlade stora delar av de östra delarna av Tuva från Hlebnikova mot sjön Tere-khol nära Mongoliska gränsen.

 

C.47 Steinar Foslie och Håkan Kranck nära högkvarteret i Hlebnikova.30.7.1917 Fotograf Gunnar Pehrman (Herrarna smakar troligen på de delikata vinbären)

E.26. Foslie knackar stuffer. 4.8.1917. Fotograf Torsten Hasselström (Bilden tagen nära Sizim).

E.49. Foslie till häst 8.9.1917. Fotograf Torsten Hasselström. (Bilden tagen nära Shivei).

 

 

 

B. 90. Hans Hausen vid boskapsskjulet i Hlebnikova. 5.9.1917.Fotograf Eric Lindén. (Hausen var en äkta vetenskapsman och upptäcktsresande som inga svårigheter kunde hindra. Han återvände till Tuva år 1918 och kunde efter att ha undersökt Sajanska bergen från burjatiska sidan runt sjön Kossogol resa tillbaka till Finland år 1922 efter en fängelsevistelse i Irkutsk. Frisläpptes på grund av allmän amnesti på 3-årsdagen av sovjetstatens grundande. Tjekan hade också fängslat hans goda vän Biaudet

 

D.81 Hans Hausen framför Hlebnikovs hus vid Kha-Kem i Tuva år 1917 i september. Fotograf Kenneth Wrede

B.88.Från vänster Hausen och Backlund utanför Backlunds tält i Hlebnikova. 5.9.1917. Fotograf Eric Lindén. (I fonden kullarna vid utloppet av bifloden Bel-bei)

B.176. Hausen och Tennberg vid floden Bren, numera Buren Aksy. 22.9.1917. Fotograf Håkan Kranck.

E.75. "Ångbåtskalle" i Hlebnikova. sommaren 1917 Fotograf Torsten Hasselström. (Bilden föreställer troligen Hausen).

D.82. Mr. Hausen. September 1917. (Han metar från en sten vid Hlebnikovastranden och utloppet av bifloden Bel-bei syns ovanför hans huvud mellan kullarna).

E.177. Hausen vid floden Bren. 21.9.1917. Fotograf Ingemar Tennberg.

A.137. På flotten på hemväg längs Jenissej. Oktober 1917. Fotograf J.J. Sederholm.  I mitten ing. Grahovsky med skärmmössa och glasögon,framför honom Hausen med hatt.(Grahovsky var hemma från Sibirien men hade polska rötter. Han var gruvingenjör och hade erfarenhet av gruvdrift från guldgruvor i Manchuriet)

C.68.Thord Brenner med svart ekorre vid Uluk Bilbei. 3.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman. (Brenner var fil.mag och hade varit med Sederholm tidigare på en forskningsresa till Ural samt kunde ryska).

E.44. Brenner i huvudlägret på resande fot. 5.9.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

E.160. Brenner med pipa vid lägret nära Bren. 22.9.1917. Fotograf Ingemar Tennberg. (Mannen vid hästen med skinnmössa är troligen Tschurnov,en rysk hjälpkarl).

E.193. På flotten 2.10.1917. Fotograf Ingemar Tennberg.(Från v.: Brenner,Hausen,Foslie)

E.181. Brenner i lägret vid Hlebnikova. sommaren 1917. Fotograf Ingemar Tennberg.

C.89. Ipse Hlebnikov ? (liknar Brenner) 21.9.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

B.158. En Kolflöts vid Bjelotsarsk (nuv Kyzyl) studeras av Gunnar Pehrman. 17.7.1917. Fotograf Eric Lindén. (Pehrman studerade geologi vid Helsingfors universitet och blev senare professor i mineralogi vid Åbo Akademi)

B.86. Håkan Kranck tillsammans med en äkta sojotisk häst i Hlebnikova 5.9.1917. Fotograf Eric Lindén. (Kranck blev senare professor vid McGill universitetet i Montreol,Kanada. Han har också skrivit boken "Den stora Urianchaiexpeditionen 1917" Ekenäs tryckeri AB 1979)

D.174. Kranck i Rådjursdalen. 28.8.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

 

D.83 Eric Lindén med hunden Maltschik,i september 1917. Fotograf Kenneth Wrede (Eric gillade jakt och var ofta ut till "Rådjursdalen" tillsammans med tolken Ensack. Eric var tillsammans med Hausen på rekognoserings färd från Kyzyl till bifloden Elegest och längs bergskedjan Tannu-Ola från väster till öster. Där inmutades övre och nedre Seyli-kem samt Chinge floden senare på hösten. Inmutnings objektena ansågs vara guldförande. Från Chinge-floden medtogs även meteoritprover.)

B.113. Hästen Konrad.13.9.1917. Fotograf Eric Lindén. (Denna häst var Erics ridhäst och bilden är tagen någonstans mellan Wladimirovka och Hlebnikova)

E.162. Lindén på hästen Konrad. 7.9.1917. Fotograf Ingemar Tennberg. (Bilden är troligen från steppen mellan floden Bren och sjön Chagyttai)

D.86. Halvdan Grönberg i Hlebnikova. September 1917 ev.21.9. Fotograf Kenneth Wrede.

 

D.85 Halvdan Grönberg i Hlebnikova,år 1917 i september.Fotograf Kenneth Wrede.

E.115. Grönberg och Lindén har sökt sig sovplats på ett tak i Ujuk. 15.7.1917. Fotograf Torsten Hasselström. (Inne i huset vimlade det av  ohyra varför taket var en lugnare plats. Ujuk befinner sig mellan byn Schivi och saimka Lapatina).

 

D.88 Ingemar Tennberg i Hlebnikova, år 1917 i september. Fotograf Kenneth Wrede. (I bakgrunden syns de skogklädda kullarna mot nordväst sett från högkvarteret, mest lärk)

E.77. Tennberg framför Hlebnikovs hus.Sommaren 1917. Fotograf Torsten Hasselström.

D.87. Från vänster Tennberg och Grönberg. September 1917 (ev.21.9) Fotograf Kenneth Wrede

B.91. Tennberg stakar uppför Kha-Khem eller lilla Jenissei. 5.9.1917. Fotograf Eric Lindén.  (Kanoten är gjord av en enda urholkad aspstam) 

B.150. Tennberg på hotell Regina i St.Petersburg. 28.10.1917. Fotograf Eric Lindén. (hotell Reginas hus finns kvar ännu år 2015)

 

D.89  Eskil Strandström på gårdsplan i Hlebnikova år 1917 i september. Fotograf Kenneth Wrede.(Expeditionens kvartermästare och kassör. Uppbådade bönderna längs Kha-Khem till ett uppror mot bolschevismen år 1918 och lyckades inta huvudstaden Kyzyl i Tuva)

D.90. Från vänster Strandström och Kranck. September 1917. Fotograf Kenneth Wrede. (Strandström hade skaffat sig erfarenhet i Asbestgruvorna i Baschevo i Uralbergen nuv. staden Asbest. Han pratade fullständigt ryska och han hittade sin fru i Ryssland och kom med henne Valentina Lukin tillbaks till Finland något före Hausen).

B.85. Kenneth Wrede framför husdjursstallarna i Hlebnikova.5.9.1917. Fotograf Eric Lindén

 

E.6.  Kenneth Wrede vid expeditionens vagn på transsibiriska järnvägen. 15.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström (nära floden Ob)

E.85. En sojot lånar Wredes kikare i Hlebnikova sommaren 1917. Fotograf Torsten Hasselström

E. 104. Från vänster Wrede och Hausen på flodstranden av Jenissej vid Ust-Shagonar. 3.10.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

E.42. Torsten Hasselström, smeknamn "Manasse" 17.8.1917. Fotograf Steinar Foslie. (Bilden tagen nära Shivei,från Hlebnikova österut mot Sizim)

C.60. "Tandläkar" Torsten Hasselström och assistent Eric Lindén.25.8.1917 i Hlebnikova Fotograf Gunnar Pehrman. ( Patienten var en av de 2 kosacker som skulle övervaka att expeditionen följde myndigheternas ukaser.  Torsten Hasselström var expeditionens medicinman av den enkla anledningen att han studerade kemi. Största delen av patienterna var sojoter eller ryssar. Hasselström överlämnade expeditionens medicinkistor vid avfärden till lokala medicinmän.)

E.48. Hasselström till häst. 8.9.1917. Fotograf Steinar Foslie (Bilden tagen nära Shivei)

E.76. Hasselström i Hlebnikova sommaren 1917. Fotograf Steinar Foslie.

E.98. "Manasse" eller Torsten Hasselström på flottan på väg hem. 3.10.1917. Fotograf Ingemar Tennberg. (Flottan befinner sig sannolikt mellan Schagonar och Haer-han).

B.87. Sittande på staketet i Hlebnikova, från vänster Kenneth Wrede,Halvdan Grönberg,Håkan Kranck. Stående till vänster med hatt, Karlo Karlovitsch. 5.9.1917. Fotograf Eric Lindén. (I bakgrunden skymtar Kha-khem och kullarna vid Bel-bei)

E.83. Tre sojoter kommer hem från de varma källorna "arsjaans" och tas emot I Hlebnikova av: från vänster, Grönberg,Lindén,Tennberg?,Wrede och Strandström.Sommaren 1917. Fotograf Torsten Hasselström

E.130. Expeditionen håller paus i Sajanska bergen. 8.7.1917. Fotograf Ingemar Tennberg.

(Vägen är nybyggd och arbetskraften var delvis fångar från fånglägret i Buiba och kallades Sajanvägen. Numera år 2013 kallas vägen M.54)

E.131. Från Sajanvägen. 8.7.1917. Fotograf Ingemar Tennberg. (Sederholm 2:dra, Lindén 3:dje, Backlund 4:de från höger, förridaren är möjligen Wrede)

E.15. Hlebnikov i Bjelotsarsk 1.10.1917. Fotograf Thord Brenner. (På Hlebnikovs gård upprättades expeditionens högkvarter och fru Hlebnikov såg till att expeditionsmedlemmarna fick god mat och annan huslig omsorg vilket uppskattades högt)

D.92 Karlo Karlovitsch vid Hlebnikovs hus i september 1917. Fotograf Kenneth Wrede. (Karlo Karlovitsch anställdes som hjälpkarl av expeditionen från den ryska lokalbefolkningen i Tuva)

C.46. Karlo Karlovitsch vid gröten nära Kha-khem. 29.7.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

E.45. Ensack. Tuvanen som fungerade som tolk och guide. 7.9.1917. Fotograf Torsten Hasselström. (Ensack kunde både ryska och tuvanska som är ett språk besläktat med turkiska. Det är troligt att han var son till någon av högre stånd. Han var även tillsammans med Hausen och Strandström år 1918, när man försökte fortsätta  de halvfärdiga geologiska undersökningarna främst i de västra delarna av Tuva och i Tannu-Olabergen)

B.120. Ensacks bror vid lägret i Patilitsina. 28.9.1917. Fotograf Eric Lindén. (Av huvudbonaden att döma var mannen av högre rang. Man måste spara på tändstickor när pipan skulle tändas,därför den långa käppen ! ).

E.89. Ensacks bror 26.9.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

F.53. Vår förare mot Tere-khol. Den mongoliska skrivaren.September 1917 Fotograf Steinar Foslie  (Tere-khol är en stor sjö längst i öster nära mongoliska gränsen. Steinar Foslie kartlade områdena runt sjön och de flesta bifloderna till Kha-kem längst i öster. Här gjordes flera inmutningar bland annat guld och marmor. Pehrman och Hasselström deltog i expeditionerna till de här områdena. )

E.100. Lotsen Bruhanov. 3.10.1917. Fotograf Torsten Hasselström. (Flotten hade styråra i för och akter och lotsen ropade "naljevna eller naprava" dvs till vänster eller höger. Han lyckades få fram expeditionen levande genom de många farliga forsarna i Jenissej på avsnittet Kyzyl-Minussinsk).

E.183. Tschurnov i Hlebnikova.sommaren 1917. Fotograf Ingemar Tennberg.(Rysk hjälpkarl)

C.142. Dmitri Maximovitsch Gubanov. 23.8.1917. Fotograf Halvdan Grönberg

D.177. Tukuarovan september 1917. Fotograf Kenneth Wrede. (Tukuarovan var en ofta sedd gäst i högkvarteret och bidrog till att hålla humöret uppe när myndigheterna bråkade).

D.75. På gårdsplanen i Hlebnikova i september 1917 Fotograf Kenneth Wrede (På bilden en av de anställda arbetarna)

E.197. Geologiska mysterier dryftas på hemfärden längs Jenissej. 3.10.1917. Fotograf Ingemar Tennberg.