Parkberget på 1930-talet

För att minnas festerna som ordnades på Parkberget ordnade  Sjundby traditionsförening i samarbete med Hembygdens vänner i Sjundeå en guidad byavandring till Parkberget.

På bilden syns Alma Lindeberg och Erik Nordenswan på väg på en av gårdens sommarfester uppe på Parkberget på 1930-talet. 

Tablå i Sjundby park, skall föreställa Lagman Adlerceutz familj. Från vänster: Anni Nyman, Pelle Stenholm, Stina Schröder, Erik Nordenswan, Alma Lindeberg, flickan Lindholm (Lavers), Marianne Nordenswan, Wintas flicka, Wera Nystén och Uno Westerman. 

 

 

Byavandring till Parkberget 14 juni 2018  

Byavandringen sartar vid ladugården Foto: Charlotte Estman-WennströmStarten gick från Karuby gårds ladugård. Vi vandrade till Parkberget, till jättegrytorna, där det serverades saft från lilla grytan. Från samma jättegryta har det serverats bål också under åtminstone en fest på 1930-talet. Då hade Nylands nation sin sommarfest intill jättegrytan. Carl-Johan, Maria Lindén och Gunnar Fagerström guidade på både finska och svenska. Nedan två videon där Paul Nyqvist putsar jättegrytan och Carl-Johan Lindén berättar om Parkberget intill jättegrytan 11.5.2018.