Tågresan från Helsingfors till Krasnojarsk samt båtresan till Minusinsk

Urjanhajexpeditionen startade i juni 1917 från järnvägsstationen i Helsingfors. Expeditionens mål var Urjanhaj i södra Sibirien nuvarande Tuva. Där skulle man söka och inmuta mineralfyndigheter, främst guld för Finska Mineralkompaniet, som var ett nygrundat företag.

Med tanke på att terrängen i Urianhaj (Tuva) är svår var det viktigt att alla expeditionsmedlemmar behärskade konsten att rida. Hästarna på bilden skulle inte ha lämpat sig för expeditionen utan i Tuva behövde man uthålliga små mongoliska hästar. Hästarna skulle ju klara sig på det bete de kunde tillgodogöra sig under natten och under pauserna på steppen eller någon gräsbevuxen kulle.

 

E.1.  På hotell Regina i St.Petersburg före avresan till Sibirien.7.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström (Ernst Kranck närmast kameran)

 

C.1.  Wologda station,en kinespojke mitt på bilden. 11.6.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.2.  Sporttävling på Vologda station. 11.6.1917. Foto:Gunnar Pehrman

B.1. Från Ural. 13.6.1917. Fotograf Eric Lindén.

B.2. Från Ural 13.6.1917. Fotograf Eric Lindén.

B.3. Från Ural. 13.6.1917. Fotograf  Eric Lindén.

C.3.  Från Ural.13.6.1917. Foto:Gunnar Pehrman

B.151. Ural 13.6.1917. Fotograf  Håkan Kranck.

C.4. Från Ural. 13.6.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

E.123. Vy från tåget i Ural. 13.6.1917. Fotograf Ingemar Tennberg.

E.2. På en station vid sibiriska järnvägen. 12.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

D.1.  Dr H.Backlund 13.6.1917. Foto:Kenneth Wrede (J.J.Sederholm med ryggen mot)

E.3. Från Ural. 13.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström

E.4. Vid sibiriska järnvägen. 13.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström

 

C5.  Jalotorovsk , Tjumen- Omsk. 14.6.1917. Foto: Gunnar Pehrman

C.7 Station Sovadokovskaja på banan Tjumen-Omsk. 14.6.1917.  Fotograf Gunnar Pehrman.

D.2. Telega vid sibiriska järnvägen. 14.6.1917. Fotograf  Kenneth Wrede. (Troligen station Sovadokovskaja på avsnittet Tjumen-Omsk.)

 

B.5.  En station före Omsk. 14.6.1917. Fotograf Eric Lindén. (Helge Backlund gör affärer)

B.4. En järnvägsstation före Omsk. 14.6.1917. Fotograf Eric Lindén

B.6. Begravningsbyrå i Omsk. 15.6.1917. Fotograf Eric Lindén

B.7. Kyrka i Omsk 15.6.1917. Fotograf Eric Lindén

C9. Tatarer i Omsk. 15.6.1917.  Foto:Gunnar Pehrman

E.5. Järnvägsbanken före bron över floden Ob. 16.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

E.7. Tiggare vid sibiriska järnvägen. 16.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström.

A.83. På station Schulimskaja 16.6.1917. Fotograf Jakob Johannes Sederholm.

B.8. Station Schulimskaja 16.6.1917. Fotograf Eric Lindén. (Avfall efter torgförsäljningen,kalkonen har lyckats rymma!)

E.8. Vår Provodnik (Vagnsvärd,konduktör) 17.6.1917. Fotograf  Torsten Hasselström.

E.9. På ett berg nära Krasnojarsk. 18.6.1917. Fotograf Torsten Hasselström.  (J.J.Sederholm längst till höger)

D3. 19.06.1917, Vi bada i Jenissej, Krasnojarsk . 19.6.1917. Fotograf Kenneth Wrede. (observera kyrktornet uppe till vänster, rivet under sovjettiden)

E.125. Krasnojarsk 19.6.1917. Fotograf Ingemar Tennberg

Vykort av ångbåtsstranden i Krasnojarsk,Jenissej ca 1917

Vykort av ångbåtsstranden i Krasnojarsk, Jenissej ca 1917

Torget och gamla kyrkan i Krasnojarsk ca 1917,numera (2013) Leninstaty

Färjställe över Jenissej, ca 1917.(obs kyrktornen uppe till höger,desamma finns på bild D.3.)

A.88. Hjulångaren Rossija med vilken expeditionen reste uppströms i Jenissei från Krasnojarsk till Minussinsk. 20.6.1917. Fotograf Jakob Johannes Sederholm. Minussinsk var huvudort i Chakassien 1917 och ligger mittemot mynningen av Abakanfloden (biflod till Jenissei)

E.126. Utsikt från ångbåtsresan Krasnojarsk-Minussinsk. 20.6.1917. Fotograf Ingemar Tennberg

C.18.Jenissei,utsikt från ångbåten 20.6.1917. Fotograf Gunnar Pehrman

E.127. Badstället vid stranden av Jenissei under ångbåtsfärden mot Minussinsk. 21.6. 1917. Fotograf Ingemar Tennberg

E.128. Bild från vägen nära badstället mellan Krasnojarsk och Minussinsk. 21.6.1917. Fotograf Ingemar Tennberg

 

 

 

 

D.4. Från ångbåten Rossija på väg uppströms mot Minussinsk. 20.6.1917. Fotograf Kenneth Wrede

D.5. Jenissei från ångbåten på väg mot Minussinsk 20.6.1917. Fotograf Kenneth Wrede

E.11. Från ångbåten Rossija på väg mot Minussinsk 21.6.1917 Fotograf  Torsten Hasselström.

D.6 Från västra stranden av Jenissei nära Minussinsk nedströms. 21.6.1917. Fotograf Kenneth Wrede

B.152. Sandstensklippor vid Jenissej  21.6.1917. Fotograf Håkan Kranck. (Till höger på bilden syns relingen av hjulångaren Rossija).

D.7. Utsikt över Jenissei från berget vid Batini. 22.6.1917. Fotograf Kenneth Wrede

D.164. Vid Batini kl. 2.30 f.m. 22.6.1917. Fotograf  Kenneth Wrede. (bogsprötet tillhör ångbåten Rossija.)

P.3. Undre Devon vid Jenissei på halva vägen mellan Krasnojarsk och Minussinsk från ångbåten Rossija. 21.6.1917. Fotograf Thord Brenner

E.129. Jenissei nedanför Minussinsk. 22.6.1917. Fotograf Ingemar Tennberg

F.65. Från ångbåtsresan Krasnojarsk-Minussinsk. 23.6.1917. Fotograf  J.J. Sederholm.

B.10. Minussinsk. 25.6.1917. Fotograf Eric Lindén

B.11. Minussinsk. 25.6.1917. Fotograf Eric Lindén