Karubybonden Karin Persdotter

Karuby hemman låg ca en kilometer uppströms från Sjundby stenslott längs med Sjundeå å på östra åstranden. Sjundeå å smalnar här till ett så kallat vadställe. På 1500- talet benämndes hemmanet vanligtvis Strömsby, Vadet eller Vadsby. Namnet Karuby kan tänkas komma från det fornsvenska kvinnonamnet Kara.

För att trygga ostörd trafik från havet upp mot Lojo och vidare till det inre av Finland har frälsemän under allra äldsta historiska tid innehaft jord vid Sjundeå å på platser där man var tvungen att söka sig fram över land. Karuby var en sådan plats. Det förefaller troligt att den av konung Erik XIII år 1412 adlade ätten, som i den genealogiska litteraturen brukar benämnas Ingessönernas släkt (Diekn), ägt flera vadställen längs med Sjundeå å bland andra Karuby. Från år 1575 räknas Karuby underlyda Sjundby.

Källa: Alf Brenner  "Sjundeå sockens historia del 1 och 2"