Sjundby traditionsförening grundades hösten 2013. Enligt föreningens första verksamhetsplan ska den arbeta med projektet Webbmuseet Sjundby lin, uppgöra en plan för ett Charlotta Lönnqvist-projekt, digitera historier om den geologiska expeditionen till Sibirien 1917 och sprida information om föreningens verksamhet samt locka intresserade medlemmar till föreningen

Föreningen är medlem i Finlands svenska hembygdsförbund.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Föreningens främsta mål är att främja samhörigheten i Sjundby genom att ordna evenemang, samla och sprida information och berätta om byns historia och genom att upprätthålla webbplatsen www.sjundby.fi.

På webbplatsen kan föreningens medlemmar publicera information om Sjundby och om hembygdsrelaterade händelser som pågår i och kring byn. Under verksamhetsåret utbildar sig föreningens medlemmar i användningen av webbpublikationsprogrammet.
 
Webbmuseet Sjundby lin fortsätter som det främsta projektet i föreningen under verksamhetsåret 2014-2015. Ansvarig för linprojektet är Ingrid Svanfeldt.
 
Planer för att starta en insamling som skulle leda till anskaffningen av en minnesstaty över Charlotta Lönnqvist, torpare under Sjundby, finns också. Under verksamhetsåret uppgörs en projektplan för Charlotta Lönnqvist-projektet. Ansvarig för projektplanen är Maria Lindén.
 
Föreningen fortsätter under verksamhetsåret med att digitera historier om expeditionen till Sibirien 1917. Ansvarig för Sibirien-projektet är Carl-Johan Lindén.

Under  verksamhetsåret strävar styrelsen till att sprida information om föreningens verksamhet och locka intresserade medlemmar till föreningen. Så som personer bosatta eller utflyttade från Sjundby, personer vars släkt härstammar eller har rötter i Sjundby, personer som verkar i Sjundby eller på annat sätt har anknytning till eller är intresserade av Sjundby och dess historia.

Föreningen samarbetar med andra i Sjundby verksamma föreningar och sammanslutningar.
 
Föreningen bevakar användningen av byns namn "Sjundby".

Verksamhetsplan 2014-2015