Oan om Parkberget  

Föreningen arrangerade en byavandring till Parkberget 14 juni 2018 där det serverades saft från lilla grytan. Från samma jättegryta har det serverats bål också under åtminstone en fest på 1930-talet. Då hade Nylands nation sin sommarfest intill jättegrytan. Nedan  videon där Carl-Johan Lindén berättar om Parkberget intill jättegrytan 11.5.2018 när vi putsade grytan.