Välkommen till vårt Digiarkiv

Du kan leta i arkivet som innehåller över 600 bilder  från år 1917 med beskrivningar, uppdelade i åtta samlingar. Samlingarna kallar vi Urjanhaj Sibirien 1917 A,B,C,D,E,F,P och X.

Samlingarna är i huvudsak uppdelade enligt fotograf. Alla fotografer var deltagare i Urhanhaj expeditionen år 1917 till Jenisejs källflöde i Sibirien i nuvarande autonoma republiken Tuva.

Fotograferna var Eric Lindén(B), Torsten Hasselström (E), Kenneth Wrede (D), Thord Brenner (A,P), Jacob Johannes Sederholm, Backlund, Tennberg, Gunnar Pehrman (C), Steinar Foslie (F).

Steinar Foslie och expeditionens vagnar vid skjutshållet Turan 1917