Visar samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P 27 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Yngre Devon vid Jenissej halva vägen Krasnojarsk-Minussinsk. 21.6. 1917 21.6.1917
Sajanerna , Vy mot Aradan-fjällen. 8.7. 1917 8.7.1917
Sajanerna , Vy mot Aradan-fjällen. 8.7. 1917 8.7.1917
Vid Buiba fångläger. 9.7. 1917 9.7.1917
Flodöverfart vid Uss. 11.7. 1917 11.7.1917
Vy från vattendelaren Uss och Tura. 13.7. 1917 13.7.1917
Vårt kvarter i Turan. 14.7. 1917 14.7.1917
Vy från vattendelaren mellan Begreda och Kamenni klutsch. 15. 7 1917 15.7.1917
Vy från vattendelaren mellan Begreda och Kamenni klutsch. 15. 7 1917 15.7.1917
Schurmak , Skobejeva. 12.8. 1917 12.8.1917
Sandstensplatta med inskrifter Bren-dalen. 13. 8. 1917 13.8.1917
Panorama III från Rådjursdalen , nordost om Hlebnikova mot sydost. 28.8. 1917 28.8.1917
Ha-Kem sett från helgedomsberget 30.8.1917 30.8.1917
Vid Hargin-Gol 9.9.1917 9.9.1917
Sojoternas Kuria vid Teri-Nor 13.9.1917 13.9.1917
Flottan i Bjelotsarsk 1.10.1917 1.10.1917
Dsha-kul 4.10.1917 4.10.1917
Panorama från Idyk-fjällets topp 4.8.1917 4.8.1917
Ushep-dalen nedanför Tshaimas mynning 9.8.1917 9.8.1917
Rensojotlägret vid Kongis övre lopp 23.8.1917 23.8.1917
Vy från kammen väster om Kongi 22.8.1917 22.8.1917
Terassbasalt och granit vid Unschejs mynning.11.8.1917 11.8.1917
Unschejs mynning 11.8.1917 11.8.1917
Panorama från nedre Selju-Kem. 9.1917 1917
Från kammen av Tannu-Ola. 11.9.1917 11.9.1917
Tannu-Ola. 9.1917 1917
Steppen norr om Tannu-Ola. 9. 1917 ? 1917