678 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Sojotkvinna och get vid Ha-Kem.25.7. 1917 25.7.1917
Karlo Karlovitsch vid gröten vid Ha-Kem. 29.7. 1917 29.7.1917
Foslie och Kranck vid huvudkvarteret. 30.7. 1917 30.7.1917
Hästarna simmas över Ha-Kem vid Hlebnikova. 1.8. 1917 1.8.1917
Sojot med kikare,läger vid Bren. 5.8. 1917 5.8.1917
Taiga, biflod till Bren. 5.8. 1917 5.8.1917
Sojotunge vid jurta vid Ujuk. 15.7. 1917 15.7.1917
Sojotkäring nedanför Tannu-Ola vid Bren 9.8. 1917 9.8.1917
Mitka och vägvisaren nedanför Tannu-Ola vid Bren. 9.8. 1917 9.8.1917
Ullberedning i sojotläger vid Schurmak. 10.8. 1917 10.8.1917
Kameler i sojotläger vid Schurmak.10.8.1917 10.8.1917
Lägret vid de stora stammarna. 10.8.1917 10.8.1917
Sojoter som brottas i Schurmak. 12.8. 1917 12.8.1917
Maralhjortar i Hlebnikova. 17.8. 1917 17.8.1917
Tandläkar Hasselström och assistent Lindén. 25.8.1917 25.8.1917
Sambos hustru i Hlebnikova. 25.8. 1917 25.8.1917
Söndag i Hlebnikova. 27.8. 1917 27.8.1917
Sojoter vid Pehrmans tält. 28.8.1917 28.8.1917
Bröllopsstämning i Hlebnikova. 29.8. 1917 29.8.1917
Från Hlebnikova vid båtstranden. 31.8. 1917 31.8.1917
Professor Sederholm fotograferar grisar. 3.9. 1917 3.9.1917
Brenner och svart ekorre vid Uluk Bilbei. 3.9. 1917 3.9.1917
Middagsrast vid Uluk Bilbei. 3.9. 1917 3.9.1917
Över Sidsims högerbiflod. 5.9. 1917 (Sizim) 5.9.1917
Uppför vattendelaren Sidsim-Dshivei. 5.9. 1917 5.9.1917
Vid lilla Dshiveis övre lopp. 7.9. 1917 7.9.1917
Vid Haptagai. 8.9. 1917 8.9.1917
Mötet vid Hargingol. 10.9. 1917 10.9.1917
Hargin-gol vid kalken och gångarna. 10.9. 1917 10.9.1917
Sojot vid Kuria. 11.9. 1917 11.9.1917
Ta-lama vid Kuria. 12.9. 1917 12.9.1917
I Talamas jurta i Kuria 12.9. 1917 12.9.1917
I Talamas jurta i Kuria 12.9. 1917 12.9.1917
Talama vid sitt hus i Kuria 13.9. 1917 13.9.1917
Kuria 13.9. 1917 13.9.1917
Kuria 13.9. 1917 13.9.1917
Prästerna samlas till gudstjänst. 13.9. 1917 13.9.1917
Hästar vid Kuria. 13.9. 1917 13.9.1917
Jak vid Kuria. 13.9. 1917 13.9.1917
Sidsim. 21.9. 1917 21.9.1917
Sidsim. 21.9. 1917 21.9.1917
Professor Sederholm fotograferar grisar. 21.9. 1917 21.9.1917
Ipse i Hlebnikov. 21.9. 1917 21.9.1917
Ipse i Hlebnikov. 21.9. 1917 21.9.1917
Idyll i Hlebnikova. Sept. 1917 1917
Gäss i Hlebnikova. 26.9. 1917 29.9.1917
Baibulun 2.10. 1917 2.10.1917
Kalk i basalt Jenissej. 3.10. 1917 3.10.1917
Jenissej 3.10. 1917 3.10.1917
Haerhan 3.10. 1917 3.10.1917
Jenissej 3.10. 1917 3.10.1917
Jenissej 3.10. 1917 3.10.1917
Jenissej 4.10. 1917 4.10.1917
Jenissej 4.10. 1917 4.10.1917
Överfart vid Sprigin 1917 sommaren 1917
Överfart vid Sprigin 1917 sommaren 1917
Från Voronins guldvaskerier. 10.8. 1917 10.8.1917
Från Bjelonsovs guldvaskerier. 10.8. 1917 10.8.1917
Läger vid Kandyk. 15.8.1917 15.8.1917
En fallen storhet 15.8.1917 15.8.1917
Dmitri Maximovitsch Gubanov 23.8.1917 23.8.1917
Gränsen mellan Urianhai och Sibirien 4.10.1917 4.10.1917
Steppen W. om Bren 8.9.1917 8.9.1917
Steppen W. om Bren 9.9.1917 9.9.1917
Från Tannu-Ola. 12.9. 1917 12.9.1917
Backlund 13.6.1917 13.6.1917
2. Telega vid sibiriska järnvägen. 14.6. 14.6.1917
Vi bada i Jenissej Krasnojarsk. 19.6. 1917 19.6.1917
Från Jenissej ångbåtsresan. 20.6. 1917 20.6.1917
Från Jenissej ångbåtsresan. 20.6. 1917 20.6.1917
Berg vid Jenissej. 21.6. 1917 21.6.1917
Utsikt från berget vid Batini. 22.6. 1917 22.6.1917
Floden Uss i Sajanerna. 10.7. 1917 10.7.1917
Sojoter vid Schivi. 13. 7. 1917 13.7.1917
Vid Tapsa 21.7. 1917 21.7.1917
Brukssamhället 21.7. 1917 21.7.1917
Kara-Kem mudderverket 21.7. 1917 21.7.1917
En sojotfamilj vid Tapsa. 22.7. 1917 22.7.1917
Ha-Kem vid Feodorokova 24.7.1917 20.7.1917
Granitberg vid Snamenka 25.7.1917 20.7.1917
Ha-Kem vid Snamenka 26.7.1917 26.7.1917
Kalkberget vid Alexejevka 27.7.1917 27.7.1917
Utsikt åt väster från kalkberget vid Alexejevka. 27.7. 1917 27.7.1917
Utsikt åt öster från kalkberget vid Alexejevka 27.7.1917 27.7.1917
Från övre Bilbei 2.8.1917 2.8.1917
Från övre Bilbei 3.8.1917 3.8.1917
Sojoter från Bren-dalen 4.8.1917 4.8.1917
Granitpiggar vid Bren 4.8.1917 4.8.1917
Bren vid Baiengol 4.8.1917 4.8.1917
Bren-dalen vid Baiengol 4.8.1917 4.8.1917
Vy från Bren 5.8.1917 5.8.1917
Floden Bren 7.8.1917 7.8.1917
Från övre loppet av Bren. 8.8. 1917 8.8.1917
En biflod till Bren 8.8.1917 8.8.1917
Taiga vid Bren. 8.8.1917 8.8.1917
Sojot från Bren-dalen 9.8.1917 9.8.1917
Schurmak-dalen 10.8. 1917 10.8.1917
Sojotläger vid Schorbluk. 10.8. 1917 10.8.1917
Tannu-Ola i bakgrunden, snöhöljt. 12.8. 1917 12.8.1917
Hos Skabeejev. 12.8. 1917 12.8.1917