678 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Jenissej vid Dshakul 4.10.1917 4.10.1917
Flotten på Jenissej 4.10.1917 4.10.1917
Flottinteriör 4.10.1917 4.10.1917
Jenissej några verst väster om Dshakul. 4.10. 1917 4.10.1917
Vi komma in i Sajanerna 4.10.1917 4.10.1917
Strandbank vid Kuli Hun 4.10.1917 4.10.1917
Flodparti vid Urgun. 4.10. 1917 4.10.1917
En begravningsplats vid Urgun 4.10.1917 4.10.1917
Ust-Usa 5.10.1917 5.10.1917
Ust-Usa 5.10.1917 5.10.1917
Bergsparti efter Uss 5.10.1917 5.10.1917
Tennberg i båt 5.10.1917 5.10.1917
Tennberg i båt 5.10.1917 5.10.1917
Djeduschki porog 6.10.1917 6.10.1917
Djeduschki porog 6.10.1917 6.10.1917
Devonberg väster om Bistro 11.10.1917 11.10.1917
Devon vid Tubas mynning. 11.10 1917 11.10.1917
Vid Batini kl.2.30 f.m. 22.6.1917 22.6.1917
Från Jenissej nära Snemenka 25.7.1917 25.7.1917
Bren, första inmutningsstället. 4.8. 1917 4.8.1917
Bren 5.8.1917 5.8.1917
Piphandel vid Scorbluk 10.8.1917 10.8.1917
Vid stora raset öster om Hlebnikova. 25.8. 1917 25.8.1917
Vid stora raset öster om Hlebnikova 25.8.1917 25.8.1917
Parti av vägen Bren-Hlebnikova. Augusti 1917 1917
Vårt skjul i Hlebnikova. September 1917 1917
Tukuarovan sept.1917 1917
Avresan till Brenners 2:dra expedition 5.9.1917 5.9.1917
Backlund fotograferas. 1.9. 1917 1.9.1917
Steppen norr om Madshalyk. 9.9. 1917 9.9.1917
Från Maximovka. 10.9. 1917 10.9.1917
Flottinteriör 3.10. 1917 3.10.1917
Från Jenissej. 4.10. 1917 4.10.1917
Från Jenissej. 5.10. 1917 5.10.1917
Från Jenissej. 5.10. 1917 5.10.1917
Flottan vid Uss 5.10.1917 5.10.1917
Genom Sajanerna, Djeduschki porog. 6.10. 1917 6.10.1917
Kranck i Rådjursdalen.28.8.1917 28.8.1917
På hotell Regina St.Petersburg. 7.6. 1917 7.6.1917
På en station vid sibiriska järnvägen. 12.6. 1917 12.6.1917
Från Ural 13.6. 1917 13.6.1917
Vid sibiriska järnvägen. 13.6. 1917 13.6.1917
Järnvägsbanken före bron över Ob. 16.6. 1917 16.6.1917
Wrede vid vår vagn. 15.6. 1917 15.6.1917
Tiggare vid sibiriska järnvägen. 16.6. 1917 16.6.1917
Vår provodnik. 17.6. 1917 17.6.1917
På ett berg nära Krasnojarsk. 18. 6. 1917 18.6.1917
Från ångbåten. 21.6 . 1917 21.6.1917
Backlund och Strandström i Sajanerna. 7.7. 1917 7.7.1917
Från Sajanerna. 8.7.1917 8.7.1917
Vid Uss. 11.7.1917 11.7.1917
Vid Uss. 11.7.1917 11.7.1917
Färja vid Uss. 11.7. 1917 11.7.1917
I byn Schivi. 13.7. 1917 13.7.1917
Bei-Kem från kolberget vid Bjelotsarsk. 19.7. 1917 19.7.1917
Kolflöts vid Bjelotsarsk. 19.7. 1917 19.7.1917
Irbek. 20.7. 1917 20.7.1917
Irbek. 20.7. 1917 20.7.1917
Irbek. 21.7. 1917 21.7.1917
Vid en biflod till Sidsim. 2.8. 1917 2.8.1917
Vid Sidsim.Utsikt över floddalen 3.8. 1917 3.8.1917
Foslie knackar stuffer. 4.8.1917 4.8.1917
Taiga vid Sidsim. 5.8. 1917 5.8.1917
Från Sidsim. 6.8. 1917 6.8.1917
Från högsta punkten vid Sidsim. 8.8.1917 8.8.1917
Vid en biflod till Sidsim. 9.8. 1917 9.8.1917
Grävning av en skärpgrop vid Dshivei. 12.8. 1917 12.8.1917
Vid Dshivei. 12.8. 1917 12.8.1917
Vid Dshivei. 12.8. 1917 12.8.1917
Vid Dshivei. 12.8. 1917 12.8.1917
Vadställe i Dshivei 13.8. 1917 13.8.1917
Dshivei 6 verst från förgreningsstället med Sidsim. 13.8. 1917 13.8.1917
Vid Blinovs nybygge vid Dshivei. 13.8. 1917 13.8.1917
Nybygget vid Dshivei. 13.8. 1917 13.8.1917
Nybygget vid Dshivei. 13.8. 1917
Utsikt över Dshiveis dal. 14.8. 1917 14.8.1917
Utsikt över Dshiveis dal. 14.8. 1917 14.8.1917
Manasse. 17.8.1917 17.8.1917
Backlund anländer till Hlebnikova 29.8.1917 29.8.1917
Brenner i huvudlägret på resande fot. 5.9. 1917 5.9.1917
Ensack 7.9. 1917 7.9.1917
Flodövergång i Dshivei. 7.9. 1917 7.9.1917
Lägret vid Shivei.7.9.1917 7.9.1917
Hasselström till häst. 8.9. 1917 8.9.1917
Foslie till häst 8.9. 1917 8.9.1917
Vid Shivei 8.9. 1917 8.9.1917
Sojot vid Shivei 11.9. 1917 11.9.1917
Passhöjden vid Tarbagatai. 11.9. 1917 11.9.1917
Tarbagatai 11.9. 1917 11.9.1917
Tarbagatai 11.9. 1917 11.9.1917
Tarbagatai 11.9. 1917 11.9.1917
Vid Hargin-gol. 15.9. 1917 15.9.1917
Vid Hargin-gol? 15.9. 1917 15.9.1917
Vid Hargin-gol? 15.9. 1917 15.9.1917
Teri-kul 16.9. 1917 16.9.1917
Vid Kuria. 17.9. 1917 17.9.1917
Jak vid Kuria. 17.9. 1917 17.9.1917
Hästar vid Kuria 17.9. 1917 17.9.1917
Vid Kuria 17.9.1917 17.9.1917
Läger vid Tarbagatai. 19.9.1917 19.9.1917