678 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Vid Dshivei. 20.9. 1917 20.9.1917
Vid Dshivei. 20.9. 1917 20.9.1917
Vid Dshivei. 22.9. 1917 22.9.1917
Vid Dshivei. 22.9. 1917 22.9.1917
Vid Sidsim. 22.9. 1917 22.9.1917
Läger vid Sidsim. 22.9. 1917 22.9.1917
Läger vid Sidsim. 22.9. 1917 22.9.1917
Foslie vid Sidsim 22.9.1917 22.9.1917
Tältstaden 9.1917 1917
Foslie 9.1917 1917
Ångbåtskalle i Hlebnikova 9.1917 1917
Hasselström i Hlebnikova 9.1917 1917
Tennberg i Hlebnikova,sept. 1917 1917
Avlusning i huvudkvarteret ,sept.1917 1917
Kappritt i huvudkvarteret ,sept.1917 1917
Sojoter i Hlebnikova ,sept 1917 1917
Sojoter i Hlebnikova ,sept 1917 1917
Sojoter i Hlebnikova ,sept 1917 1917
Från de varma källorna hemvändande sojoter. sept.1917 1917
Sojot nära Hlebnikova ,sept.1917 1917
Sojot i huvudkvarteret.sept.1917 1917
Sojot i huvudkvarteret,sept 1917 1917
Inpackning av stuffer,sept.1917 1917
Återfärden.26.9. 1917 26.9.1917
Ensacks bror. 26.9. 1917 26.9.1917
Kolberget vid Bjelotsarsk. 1.10. 1917 1.10.1917
Bjelotsarsk. 1.10. 1917 1.10.1917
Vid fören på flottan 2.10. 1917 2.10.1917
Berg vid Eleges-mynning. 2.10. 1917 2.10.1917
Backlund vid Schagonar. 3.10. 1917 3.10.1917
Manasse på flottan. 3.10. 1917 3.10.1917
Från flottan. 3.10. 1917 3.10.1917
Bruhanov 3.10.1917 3.10.1917
Vid föråran 3.10.1917 3.10.1917
Berg vid Jenissej. 3.10. 1917 3.10.1917
Hausen och Wrede vid Ust-Shagonar. 3.10. 1917 3.10.1917
Genom Sajanerna. 4.10. 1917 4.10.1917
Saltflotta vid Dshakul. 4.10. 1917 4.10.1917
I Sajanerna. 4.10.1917 4.10.1917
Stora porogen. 5.10. 1917 5.10.1917
Stora porogen. 5.10. 1917 5.10.1917
Berjosovi porog. 6.10. 1917 6.10.1917
Från flottan. 7.10. 1917 7.10.1917
Utfärd från Minussinsk. 29.6.1917 29.6.1917
Från Sajanerna, Buiba-dalen. 9.7. 1917 9.7.1917
Sovplats på ett tak i Ujuk. 15.7. 1917 15.7.1917
Hos Blinov vid Dshivei. 13.8. 1917 13.8.1917
Från Dshivei. 20.9.1917 20.9.1917
Vy från tåget i Ural. 13.6. 1917 13.6.1917
Sederholm och Backlund på en station. 14.6. 1917 14.6.1917
Krasnojarsk 19.6. 1917 19.6.1917
Från ångbåtsresan 20.6. 1917 20.6.1917
Badstället vid Jenissej. 21.6. 1917 21.6.1917
Bild från vägen vid badstället. 21.6. 1917 21.6.1917
Jenissej nedanför Minussinsk. 22.6. 1917 22.6.1917
Från Sajanerna. 8.7. 1917 8.7.1917
I Sajanerna. 8.7. 1917 8.7.1917
Sojoter vid Ha-Kem. 26.7. 1917 26.7.1917
Sojotkvinnor vid Färjstället öster om Bjelotsarsk. 26.7. 1917 26.7.1917
Feodorovka 28.7. 1917 28.7.1917
Bygata i Snamenka 29.7.1917 29.7.1917
Sederholms häst sadlas. 7.1917 1917
Floden Shivei överskrides.8.1917 1917
Bergstrakterna uppe i Hon-Gisch. 8.1917 1917
Väster om Hångisch. 12.8. 1917 12.8.1917
Backlund i arbete 1917
Backlund i lärkskogen. 8.1917 1917
Kongi- och Ushepexpeditionen? 8.1917 1917
En floddalgång i trakterna av Hon-Gysh.8.1917 1917
Bergsbäck norr om Ha-Kem.8.1917 1917
Tshaima floden? 8.1917 1917
Brandområde i Todja 8.1917 1917
Solnedgång.8.1917
Packningen lastas om. 1917
Bland rensojoterna 1917
Sojotkvinna med renar 1917
Bland rensojoterna 1917
Gammal och sjuk sojot. 1917
Backlunds tält.
Vid Backlunds tält.
Vid lägret vid Bren. 7.9. 1917 7.9.1917
Påsadling av hästar vid Bren. 7.9. 1917 7.9.1917
Vid lägret vid Bren. 22.9. 1917 22.9.1917
Vid lägret vid Bren. 22.9. 1917 22.9.1917
Lindén på Konrad. 7.9. 1917 7.9.1917
På steppen nedanför Tannu-Ola. 10.9. 1917 10.9.1917
Hästarna hämtas från betet. 10.9. 1917 10.9.1917
Middagsrast på steppen nära Dshagyttai-kul. 11.9. 1917 11.9.1917
Dshagyttai-kul. 12.9. 1917 12.9.1917
Dshagyttai-kul. 12.9. 1917 12.9.1917
Dshagyttai-kul södra stranden. 12.9. 1917 12.9.1917
Fiskare vid Dshagyttai-kul. 12.9. 1917 12.9.1917
Ryssar vid Chaggitai. 12. 9. 1917 12.9.1917
Ryssar vid Chaggitai. 12. 9. 1917 12.9.1917
Dshagyttai-kul 12.9.1917 12.9.1917
Harr-dalen i Tannu-Ola. 13.9. 1917 13.9.1917
Ravin i Tannu-Ola 13.9.1917 13.9.1917
Hausen vid Bren. 21.9. 1917 21.9.1917
Huvudkvarteret 1917
Brenner i lägret vid Hlebnikova